Postboks 13 9329 Moen  77831409 - Bedriftsmelding

BRANNKONSULTDette er noe av det vi tilbyr: 

- Kursing og øvelser iht. lover og forskrifter for særskilte brannobjekt.

- Ulykke- og beredskaps kurs for   kjøreskoler iht. Yrkessjåfør      forskriften §43-h.

- Kurs for utførelse av varmearbeider.

- Brannvernlederkurs.

- Førstehjelpskurs.
 
- Rådgivning innen brannvern mtp     organisatoriske tiltak i        brannobjekt og dokumentasjon.

- Salg av brannvernmateriell
- kontroll- og service av brannvernmateriell iht NS3910.


Mer oppdatert informasjon på vår Facebookside: